pixel

Lepsze wrogiem dobrego

Lepsze wrogiem dobrego, czyli kilka moich luźnych obiektywnych przemyśleń… Myślałam o zamknięciu tego bloga. Nie piszę od roku, jakoś nie mogłam się za to zabrać. Nawet czasem coś na brudno nakrobałam, ale zawsze zostawiałam to takie „niedkończone”. Czas mijał a wpis robił się nieaktualny. To tak jak w życiu – masz w głowie milion pomysłów […]

pizap.com14724917359521

Zamek Neuschwanstein – baśniowa inspiracja

Baśniowy zamek Neu­sch­wan­stein położony w połu­dnio­wej Bawa­rii w Niem­czech, około 130 km od Mona­chium. Pamię­ta­cie zamek z czo­łówki kre­skó­wek Walta Disneya? To wła­śnie zamek Neu­sch­wan­stein był inspi­ra­cją dla ich twór­ców. Miej­sce jest baj­kowe i malow­ni­cze. Nigdy w życiu nie byłam w tak magicz­nym miej­scu.   Zamek Neu­sch­wan­stein zbu­do­wany został w XIX wieku przez króla Ludwika II Bawar­skiego, któ­rego życio­rys jest nie­zwy­kle cie­kawy. Ludwika II był […]

pizap.com14691924760111

Mój pierwszy maraton

W pierw­szy week­end kwiet­nia tego roku prze­bie­głam swój pierw­szy maraton! Żeby połą­czyć moje dwie pasje, czyli bie­ga­nie i podróże posta­no­wi­łam prze­biec go w Medio­la­nie   Pamię­ta­cie może moją listę marzeń? Prze­bie­gnię­cie mara­tonu było jed­nym z jej punk­tów, który w tym roku speł­ni­łam   foto: www.facebook.com/MilanoMarathon Do udziału w mara­tonie przy­go­to­wy­wa­łam się około trzech mie­sięcy. Długo? Krótko? Ciężko odpo­wie­dzieć. To kwe­stia bardzo indy­wi­du­alna […]

wro-2

Wrocław – moje nowe miasto

Dziś mijają dwa tygodnie od mojej przeprowadzki do Wrocławia. Tylko tyle lub aż tyle Czy ktoś może mi wytłu­ma­czyć, kiedy ten czas zle­ciał? Z jed­nej strony jesz­cze nie dociera do mnie, że tu miesz­kam… z dru­giej zado­mo­wi­łam się we Wrocławiu nie­zwy­kle szybko.   Słynny most z kłódkami dla zakochanych, czyli most Tumski.   Od uro­dze­nia miesz­ka­łam w War­sza­wie, […]

głowne

Kuba – pocztówka z wakacji

Chciałabym zwiedzić cały świat… ale szczerze mówiąc Kuba nie była jakoś specjalnie wysoko na liście moich marzeń. Pomysł pojawił się dosyć niespodziewanie i spontanicznie Obiecałam komuś bliskiemu prawdziwe kubańskie cygaro, a później upolowałam bilety w przyzwoitej cenie… Kuba mnie urzekła i zafascynowała. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia Szczerze mówiąc po pierwszym wieczorze w […]

DSC_1817

Izrael w cztery dni

Izrael to niewielkie państwo na Bliskim Wschodzie, które jest kolebką Judaizmu. Izrael zachwyca różnorodnością kulturową i pięknem krajobrazu. Izrael w cztery dni, czyli mój obiektywny mini przewodnik dla tych, którzy mają niewiele czasu na zwiedzanie tego pięknego kraju Tel Awiw, miasto, w którym tak bardzo chciałam być. To podobno imprezowa stolica świata. Klimatyczne knajpki i puby, które tętnią życiem do […]

pizap.com14519461884071

Mój pierwszy raz… autostop w Izraelu!

Mój pierw­szy raz w Izra­elu! Czyli moja pierw­sza – mam nadzieję nie ostat­nia – podróż auto­stopem Zacznę od początku… O wyje­ździe do Izra­ela myśla­łam już od dawna. Co kilka mie­sięcy spraw­dza­łam nawet ceny lotów. Póź­niej pomysł scho­wa­łam gdzieś głę­boko do szu­flady z listą marzeń i nawet tro­chę o nim zapo­mnia­łam. Jest taka grupa na face­book’u Spon­ta­niczne Wypady, którą zresztą gorąco pole­cam. […]

cheers-839865_1920

Tyle szczęścia w 2015 roku

Ostatnio mało mnie tu było Grudzień to zawsze taki zakręcony okres w moim życiu. Dużo spotkań ze znajomymi i wspólnych imprez. Mnóstwo pracy i do tego przedświąteczna bieganina, która udziela się wszystkim. Święta to dla mnie totalny reset od codziennych obowiązków…. oraz chwila na podsumowanie całego roku O tym, że na dnie szuflady mam schowaną […]

DSCN2010

Luoy­ang i groty Longmen

Luoy­ang to mia­sto w pro­win­cji Henan. Jest kolebką tao­izmu i bud­dy­zmu. Jedną z głów­nych atrak­cji Luoy­ang są groty Long­men – wpi­sane na listę UNESCO. Pierw­sze z nich powstały już w V w. n. e. i zacho­wały się do dziś w bar­dzo dobrym sta­nie. Jest to punkt obo­wiąz­kowy dla miło­śni­ków sztuki i rzeźby – nie tylko bud­dyj­skiej.     Co jesz­cze warto zoba­czyć w Luoy­ang? Znaj­dzie­cie się […]

tai shan

Tai Shan – czy warto?

Tai Shan (泰山) to miej­sce nie­zwy­kle popu­larne i według mnie to obo­wiąz­kowy punkt wycieczki do Chin, zaraz po Wiel­kim Murze. Tai Shan jest świętą górą tao­izmu, zali­czaną do Pię­ciu Świę­tych Gór Chiń­skich. W chiń­skiej kul­tu­rze jest to sym­bol siły i powagi.     Jak to zwy­kle w Chi­nach bywa do wej­ścia na szczyt popro­wa­dzą Cię beto­nowe schody… […]