pizap.com14519461884071

Mój pierwszy raz… autostop w Izraelu!

Mój pierw­szy raz w Izra­elu! Czyli moja pierw­sza – mam nadzieję nie ostat­nia – podróż auto­stopem Zacznę od początku… O wyje­ździe do Izra­ela myśla­łam już od dawna. Co kilka mie­sięcy spraw­dza­łam nawet ceny lotów. Póź­niej pomysł scho­wa­łam gdzieś głę­boko do szu­flady z listą marzeń i nawet tro­chę o nim zapo­mnia­łam. Jest taka grupa na face­book’u Spon­ta­niczne Wypady, którą zresztą gorąco pole­cam. […]